Kiírás

A részvétel kritériumai

 

 • Játékban való gondolkodás.
 • Kezdeményező futball.
 • Az eredmény centrikusság nem mehet a játék minőségének, és a kezdeményező magatartásnak a rovására.
 • A résztvevő csapatokban játszó gyerekek minden körülmények között a labda megjátszására törekedjenek, az edzőik őket erre ösztönözzék.

 

A résztvevő csapatok a pályán törekedjenek az alábbi stílusjegyek legtöbbjének a megjelenítésér

 

 • bátor, lendületes, gólra törő játék
 • gyakori helyváltoztatás, helycsere a gólszerzés, illetve a támadás segítése érdekében
 • gyors, sokmozgásos, változatos, helycserés, döntően rövid passzos támadójáték
 • magas szintű labdakontroll
 • lapos, földön tartott labdák
 • gyors játék, folyamatos mozgás, ritmusváltások, háromszögjáték, kényszerítő
 • meghagyni a lehetőséget, és ösztönözni a játékosokat, hogy egyéni, váratlan, ötletes megoldásokat keressenek és alkalmazzanak
 • hátulról történő játék felépítés, a kapus bevonásával
 • labdavesztésnél mindenáron a labda azonnali visszaszerzésére való törekvés, lehetőleg még az ellenfél térfelén visszatámadás
 • Támogatjuk, a kisebb korosztályokban kifejezetten ajánljuk, hogy a "lőtávon kívüli" szabadrúgásokat ne lehessen kapura lőni közvetlenül, hanem kötelező legyen lejátszani

 

A tornát szervező szakmai bizottság fenntartja magának a jogot a sorozat egésze alatt, hogy amennyiben a torna szellemiségével ellentétes viselkedést, játékfelfogást tapasztal egy résztvevő egyesület bármelyik korosztályánál, azt azonnali hatállyal kizárja a sorozatból.

Minden csapat saját felelőssége a kulturált, támogató szülői magatartás betartatása.

Támogatjuk az akcelerált, a fejlődésben és a játéktudásban korosztályuk előtt járó játékosok felfelé játszatását.

Támogatjuk, hogy a retardált, biológiai fejlődésben visszamaradott, de tehetséges játékosok a biológiai koruknak leginkább megfelelő, de maximum 1 évvel fiatalabb korosztályban játszanak.

 

Általános tudnivalók

 

A tornasorozat az U7, U8, U9, U10, U11 korosztályokban, korosztályonként 16-16 csapat részvételével kerül lebonyolításra (U7-ben 12 csapat). Az egyesületek a Bozsik-programmal összhangban páros korosztályokban (U7; U8-U9; U10-U11) vesznek részt a tornákon.

A versenynaptár a Bozsik-programot nem érintő hétvégeken, tornarendszerben lesz elkészítve.

A tornákon helyszínenként 3 vagy 4 csapat vesz részt, egy tornán minden csapat 2 vagy 3 mérkőzést játszik.

A versenysorozat őszi-tavaszi rendszerű, mindenki játszik mindenki ellen.

A tornák állandó helyszíneken lesznek lebonyolítva, a helyszíneken a rendező egyesületek kötelessége játékvezetőről gondoskodni.

A tornasorozat részvételi díja: 100.000 Huf.

Minden korosztályban a Bozsik-program előírásai érvényesek.

A mérkőzések elején és végén a játékosok kézfogással köszöntik az ellenfelet.

Súlyos szabálytalanság esetén 2 perces és végleges kiállítás is lehetséges.

Minden edzőnek tudnia kell hitelesen igazolnia játékosai életkorát (útlevél, egyesületi játékengedély, diákigazolvány) amennyiben azt az ellenfél edzője a rendezőktől kéri. Szülői kérésre nincs igazoltatás!

A csapatokban megengedett más egyesület játékosának a szerepeltetése (Bozsik Központi, Régiós Utánpótlás Központi szerepből adódóan). Egy játékos egy játéknapon csak egy egyesületben szerepelhet.

Mindenki saját felelősségért vesz részt a tornasorozaton, amit a nevezési lap aláírásával/kitöltésével tudomásul vesz minden résztvevő csapat.